NIEUW: De CCZF doet ook in "Kamers"!

Naast de reguliere bijeenkomsten, kun je bij de CCZF ook in kleiner verband andere ondernemers ontmoeten. Een goed gesprek, korte bedrijfsbezoeken, leuke contacten, zomaar een greep uit de mogelijkheden die ontstaan in kleine groepen, de zogenoemde “Kamers”. De CCZF is vorig jaar gestart met dit nieuwe plan. De ervaringen hiermee waren positief, reden om het plan een vervolg te geven.

Wat houdt het plan “Kamers” in?
Binnen de CCZF stellen we kleine groepen samen (dit zijn de “Kamers”) van circa 10 leden die – naast de reguliere CCZF-bijeenkomsten – een paar keer per jaar bij elkaar komen. In deze “Kamers” kun je je kennis en ervaring als ondernemer met elkaar delen. Door elkaar beter te leren kennen én door gebruik te maken van elkaars expertise, draag je bij aan de ontwikkeling van elkaars kwaliteiten. Het doel is dus tweeledig: én nieuwe contacten én gebruikmaken van andermans kennis. Een win-win situatie dus.
verbinden 2
Hoe is dit plan ontstaan?
Onze ervaring is dat je tijdens netwerkavonden eerder de mensen opzoekt die je al (een beetje) kent dan dat je met andere mensen in contact treedt. Het plan met de “Kamers” zorgt er voor om juist nieuwe mensen te ontmoeten of om je bestaande relaties beter te leren kennen. De kernwoorden van de CCZF Verbinden, Inspireren en Ondernemen worden tijdens deze “Kamerbijeenkomsten” als vanzelf belangrijk.

Hoe gaat het in zijn werk?
De “Kamers” komen een paar keer per jaar bij elkaar, bijvoorbeeld op het eigen bedrijf van één van de deelnemers. De organisatie en voorbereiding van de bijeenkomsten is volledig in handen van de Kamer zelf. De leden mogen dan ook zelf bepalen welke onderwerpen (bijvoorbeeld actualiteiten) of thema’s worden behandeld. De Kamers blijven gedurende één jaar in een zelfde samenstelling bestaan; in een afsluitende plenaire CCZF-bijeenkomst geven de Kamers een korte presentatie / evaluatie over het afgelopen jaar.

Heb jij belangstelling voor “de Kamers”?
Zie jij wel wat in deze nieuwe vorm van ‘’Verbinden”? Wil je een verdieping van je netwerk? Elkaar ook wel eens op een andere wijze ontmoeten? Meld je dan via  aan om deel te nemen aan de Kamers. 

Als je nog aanvullende informatie nodig hebt, mail dan naar .